Elämäntavat

Liikunta

Hidradenitis suppurativan (HS-taudin) oireet ovat yksilöllisiä. HS-tautia sairastavat henkilöt voivat harrastaa eri liikuntamuotoja vointinsa mukaan.

 

Eroon ylipainosta

Tutkimukset ovat osoittaneet, että HS-taudin ja ylipainon välillä on yhteys, ja sairauden vaikeusaste kasvaa ylipainon myötä.1

Lisätietoa ja keinoja painonhallintaan saat mm. Terveyskylän Painonhallintatalosta.

 

Tupakointi

Tupakointi aiheuttaa monenlaista haittaa terveydelle, ja sillä on todettu olevan yhteys HS-taudin oireiden vaikeusasteeseen. Tupakoimattomuus tai tupakoinnin lopettaminen ja normaalipaino lisäävät taudin paranemismahdollisuuksia ja pienentävät taudin uusimisvaaraa esimerkiksi kirurgisen hoidon jälkeen2.

Kysy lääkäriltä, millaista apua tupakoinnin lopettamiseen on tarjolla.

Viitteet:

  1. Kromann C, Deckers IE, Esmann S, et al. Risk factors, clinical course and long-term prognosis in hidradenitis suppurativa: a cross-sectional study. Br J Dermatol 2014;171:819–824.

  2. Hannuksela-Svahn Anna; Hikirauhastulehdus (hidradenitis suppurativa) 2014, Lääkärikirja Duodecim. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00702. Luettu 7.12.2018

FI-HUM-200041/12.2020