Tietosuojaseloste

Voimaantulopäivä: 1.1.2014

Tämä tietosuojaseloste (Tietosuojaperiaatteet) selittää, miten me käsittelemme henkilötietoja, jotka annat meille näihin Tietosuojaperiaatteisiin linkitetyillä AbbVien (mukaan lukien sen tytäryhtiöt ja osakkuusyritykset) hallitsemilla verkkosivustoilla (“AbbVien verkkosivustot”). Nämä Tietosuojaperiaatteet kuvaavat myös, miten tiettyjä muita teknisiä ja nettiselaimeen liittyviä tietoja kerätään evästeiden ja vastaavien teknologioiden kautta AbbVien verkkosivustoilla. Näitä Tietosuojaperiaatteita ei sovelleta henkilötietoihin, jotka on kerätty muutoin kuin verkon kautta (offline) tai sellaisten verkkosivujen kautta, jotka eivät sisällä viittausta näihin Tietosuojaperiaatteisiin tai jotka ovat kolmannen osapuolen verkkosivustoja. AbbVien verkkosivujen käyttöä sääntelevät Käyttöehdot, jotka sisältävät viittaukset näihin Tietosuojaperiaatteisiin.

Nämä Tietosuojaperiaatteet sisältävät Suomen henkilötietolain (523/1999) tarkoittaman rekisteriselosteen tiedot sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) edellyttämät tiedot evästeiden käytöstä.

Lukekaa nämä Tietosuojaperiaatteet ennen AbbVien verkkosivustojen käyttöä tai henkilötietojen antamista meille.

Sisältö:

Kerättävien tietojen tyyppi

Henkilötietojen kerääminen

Evästeiden ja muun seurantateknologian käyttö

Yhteystiedot ja päivitykset

Kerättävien tietojen tyyppi

Miten “henkilötiedot” määritellään näissä Tietosuojaperiaatteissa?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa tai joita voidaan käyttää sinun tunnistamiseesi, ja jotka on annettu tai kerätty AbbVien verkkosivustolla ja joita AbbVie säilyttää käsiteltävässä muodossa. Esimerkkejä henkilötiedoista ovat nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

Minkä tyyppisiä tietoja AbbVie kerää verkossa?

  • Itse antamasi henkilötiedot: AbbVie kerää henkilötietoja, jotka syötät AbbVien verkkosivustojen tietokenttiin. Saatat esimerkiksi antaa nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja/tai muita tietoja, jotta saisit tietoja eri aiheista, voisit rekisteröityä AbbVien ohjelmiin, ottaa yhteyden AbbVien asiakaspalveluun ja osallistua AbbVien tutkimuksiin. Omien tietojesi suojaamiseksi sinun ei tule antaa AbbVielle mitään sellaisia tietoja, joita ei nimenomaisesti pyydetä.
  • Tiettyjen muiden teknisten ja nettiselailun tietojen passiivinen kerääminen: AbbVien verkkosivustoilla saatetaan kerätä tietoja käynneistäsi AbbVien sivuilla ilman, että annat itse tällaisia tietoja. Näihin tietoihin voi sisältyä esimerkiksi selaimesi tyyppi ja kieli, käyttöjärjestelmäsi, IP-osoitteesi (internet protokolla), AbbVien sivustolla käyntiäsi edeltävän ja seuraavan sivuston URL-osoitteet, tekemäsi haku, jolla päädyit AbbVien verkkosivustolle ja verkkosivut ja mainokset, joita katsoit sekä linkit, joita klikkasit AbbVien verkkosivustolla. Näitä tietoja voidaan kerätä käyttämällä eri tekniikoita, kuten evästeitä, internet-tageja ja verkkojäljitteitä. Verkkoselaimesi myös lähettä AbbVien verkkosivustoille automaattisesti joitakin näistä tiedoista, kuten juuri tarkastelemasi verkkosivuston URL:n ja tietokoneesi selainversion.

Henkilötietojen kerääminen

Kerääkö AbbVie arkaluontoisia henkilötietoja?

AbbVie kerää joidenkin AbbVien verkkosivustojen kautta esimerkiksi terveyteen liittyviä henkilötietoja, joita joidenkin lainkäyttöalueiden tietosuojalakien mukaan saatetaan pitää arkaluonteisina. AbbVie kerää ja käsittelee tällaisia tietoja vain, jos annat siihen nimenomaisen suostumuksesi. Lisäksi yksittäiset AbbVien tytäryhtiöt tai osakkuusyritykset saattavat ottaa käyttöön toimia, jotka ovat tällaisia tietoja koskevien paikallisten tapojen tai sosiaalisten odotusten mukaisia. Antamalla meille arkaluonteisia henkilötietoja suostut siihen, että AbbVie kerää, siirtää, tallentaa ja käsittelee niitä.

Miten AbbVie käyttää antamiasi henkilötietoja?

AbbVien verkkosivustojen kautta antamiesi henkilötietojen avulla AbbVie vastaa kysymyksiisi ja antaa sinulle tehokasta asiakaspalvelua. Joillakin verkkosivuillamme saatamme pyytää sinulta nimenomaista suostumusta käyttää henkilötietoja myös muihin liiketoiminnan tarkoituksiin, kuten tarjotaksemme sinulle mahdollisuuden saada AbbVien tuotteita ja palveluita koskevia ilmoituksia, kutsuaksemme sinut osallistumaan tuotteitamme koskeviin tutkimuksiin tai ilmoittaaksemme sinulle erikoiskampanjoista.

Yhdistääkö AbbVie henkilötietoja, jotka annan heidän verkkosivustollaan, muihin minua koskeviin tietoihin?

  • AbbVie saattaa yhdistää asiakkaan yhdellä AbbVien verkkosivustolla antamia henkilötietoja saman asiakkaan toisella AbbVien verkkosivustolla antamiin henkilötietoihin.
  • AbbVie voi yhdistää henkilötietoja, jotka olet antanut verkossa, offline-tietoihin.
  • AbbVie voi yhdistää henkilötietoja, jotka olet antanut meille suoraan, kolmansien osapuolten antamiin tietoihin niin, että yhdistetyt tiedot ovat anonyymissä muodossa.

Käytämme näitä yhdistettyjä tietoja, jotta voimme suunnitella AbbVien verkkosivustoja ja AbbVien tuotteita paremmin, kommunikoida tietoja sinulle, parantaa markkinointi-, viestintä- ja tutkimustoimintaamme.

Mitä vaihtoehtoja minulla on sen suhteen, miten AbbVie kerää ja käyttää henkilötietojani?

Voit aina rajoittaa AbbVien sinusta saamien tietojen määrää ja laatua olemalla syöttämättä mitään tietoja AbbVien verkkosivustoissa oleviin lomakkeisiin tai tietokenttiin. Joitakin verkkopalvelujamme voidaan toimittaa sinulle vain, jos annat meille asianmukaiset henkilötiedot.

Jakaako AbbVie henkilötietoja kolmansille osapuolille?

AbbVie ei myy eikä lisensoi henkilötietojasi kolmansille osapuolille, paitsi tuotelinjansa tai osastonsa myynnin tai siirron yhteydessä tai yhteisen markkinointiohjelman yhteydessä.

AbbVie saattaa jakaa henkilötietojasi sellaisille kolmansille osapuolille, joiden kanssa AbbVie markkinoi yhteistyössä tuotetta tai palvelua, tai jonka kanssa se suorittaa ohjelman tai toimintoja. AbbVie ilmoittaa sinulle silloin, kun rekisteröidyt ohjelmaan, joka suoritetaan yhteistyössä toisen yrityksen kanssa, joka saattaa tarvita henkilötietoja käyttöönsä. AbbVie voi myös jakaa henkilötietojasi sellaisille myyjille, joiden kanssa AbbVie tekee sopimuksen liiketoimintojen suorittamisesta AbbVielle. Jos AbbVie antaa henkilötietojasi myyjille, jotka auttavat meitä liiketoiminnoissamme, AbbVien käytäntönä on edellyttää tällaisilta myyjiltä henkilötietojen salassapitämistä sekä niiden käyttämistä ainoastaan toimintojen suorittamiseen AbbVielle. Lisäksi, AbbVie voi jakaa henkilötietojasi kolmannen osapuolen kanssa jonkin sen tuotelinjan tai osaston myynnin yhteydessä, jotta ostaja voi jatkaa tietojen ja palveluiden toimittamista sinulle.

AbbVie pidättää itsellään oikeuden luovuttaa henkilötietojasi vastauksena viranomaisten tietopyyntöihin, kansallisen turvallisuuden niin vaatiessa tai lain muutoin niin vaatiessa.

Kenellä AbbViessä on pääsy minua koskeviin henkilötietoihin?

Henkilötietoja pääsee käyttämään rajattu määrä AbbVien työntekijöitä. Koulutamme työntekijöitämme ymmärtämään tietosuojan tärkeyden sekä sen, miten asiakastietoja käsitellään ja hallitaan asianmukaisesti ja turvallisesti.

Miten AbbVie suojaa henkilötietoja?

AbbVien käytäntönä on suojata kaikki verkkosivustot, joissa kerätään henkilötietoja; Internetin kautta lähetettyjen henkilötietojen salassapysymistä ei kuitenkaan voida taata. Kehotammekin sinua olemaan varovainen lähettäessäsi henkilötietoja Internetin kautta, erityisesti terveyteesi liittyvien henkilötietojen osalta. AbbVie ei voi taata, etteivät valtuuttamattomat kolmannet osapuolet pääse käsiksi henkilötietoihisi; siksi sinun on harkittava sekä etuja että riskejä, kun annat henkilötietojasi AbbVien verkkosivustoissa.

Lisäksi AbbVien verkkosivustoissa, joihin näitä Tietosuojaperiaatteita sovelletaan, näkyy varoitus aina, kun siirryt linkin kautta sellaiseen verkkosivustoon, jota AbbVie ei hallinnoi tai jota AbbVien Tietosuojaperiaatteet eivät koske; sinun tulisi tarkistaa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen tietosuojakäytäntö ennen henkilötietojesi antamista.

Siirtääkö AbbVie henkilötietoja eri lainkäyttöalueille?

AbbVie tallentaa tietoja suojatuille palvelimille useisiin eri maihin ympäri maailman. Huomioi, että meille antamiasi tietoja tai tietoja, joita saamme sinulta käydessäsi AbbVien verkkosivustoissa, saatetaan käsitellä oman maasi ulkopuolella ja siirtää oman asuinmaasi ulkopuolelle, mukaan lukien Yhdysvallat. Näiden maiden tietosuoja- ja tietoturvalait eivät ehkä vastaa oman asuinmaasi lakeja. Käyttämällä AbbVien verkkosivustoja tai antamalla meille tietojasi annat meille suostumuksesi siihen, että tietojasi kerätään, siirretään, tallennetaan ja käsitellään tällä tavoin näissä maissa ja näihin maihin. AbbVie siirtää tietoja tällaisiin maihin kansallisten henkilötietolakien säännöksiä noudattaen.

Miten AbbVie varmistaa lasten tietosuojan?

AbbVie ei tietoisesti kerää tai käytä lasten henkilötietoja (määritämme “lapsiksi” alle 15-vuotiaat alaikäiset) AbbVien verkkosivustoilla. Emme tietoisesti salli lasten tilata tuotteitamme, viestiä kanssamme tai käyttää mitään verkkopalvelujamme. Jos olet lapsen vanhempi ja havaitset, että lapsesi on antanut meille tietoja, ota meihin yhteyttä jollakin alla mainituista menetelmistä, jolloin voimme ratkaista asian yhdessä.

Miten voin korjata henkilötietojani tai poistaa niitä asiakasrekisteristä?

Paikallisen lainsäädännön mukaisesti, voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi tämänhetkisestä asiakasrekisteristämme tai muuttamaan henkilötietojasi. Ilmoita toiveesi meille ottamalla meihin yhteyttä jollakin alla mainituista tavoista. Säilytämme kirjanpitotarkoituksiin tietyt henkilötiedot, jotka annat kaupallisissa yhteyksissä.

Evästeiden ja muun seurantateknologian käyttö

Miksi AbbVie käyttää verkkosivustollaan evästeitä ja muuta seurantateknologiaa?

“Eväste” on tiedosto, jonka verkkopalvelimemme voi lähettää tietokoneellesi tullessasi AbbVien verkkosivustolle. Tämän jälkeen tiedosto tallennetaan tietokoneellesi. Kun olet antanut henkilötietoja AbbVien verkkosivustolla olevaan lomakkeeseen tai tietokenttään, AbbVie saattaa käyttää evästeitä ja tiettyä muuta seurantateknologiaa, jonka avulla kyseinen verkkosivusto pystyy “muistamaan” omat mieltymyksesi, kuten kyseisen verkkosivuston sellaiset osat, joilla käyt usein sekä, niin halutessasi, käyttäjätunnuksesi.
Passiivinen tietojenkeräysteknologia voi helpottaa AbbVien verkkosivustojen käyttöä, sillä ne auttavat AbbVietä antamaan parempaa palvelua, mukauttamaan AbbVien verkkosivustoja kuluttajamieltymysten mukaisesti, laatimaan tilastoja, analysoimaan trendejä ja muulla tavoin hallinnoimaan ja parantamaan AbbVien verkkosivustoja. Tietyt AbbVien verkkosivustojen ominaisuudet eivät ehkä toimi ilman passiivisen tiedonkeräysteknologian käyttöä.

Saat lisätietoja evästeistä osoitteesta www.allaboutcookies.org .

Minkä tyyppisiä evästeitä ja muuta seurantateknologiaa AbbVien verkkosivustot käyttävät?

  • AbbVien verkkosivustot käyttävät “istuntoevästeitä”: Istuntoevästeet ovat väliaikaisia tietoja, jotka poistetaan, kun poistut selainikkunastasi tai suljet tietokoneesi. Istuntoevästeitä käytetään esimerkiksi parantamaan liikkumista verkkosivustoillamme, estämään kävijöitä antamasta epätarkoituksenmukaisia tietoja (sivusto “muistaa” aiemmat ikä- tai alkuperämaatiedot, jotka olivat annettujen parametrien ulkopuolella, ja estää myöhemmät muutokset) ja tilastotietojen keräämiseen.
  • AbbVien verkkosivustot voivat käyttää “pysyviä” evästeitä: Pysyvät evästeet ovat pysyvämpiä tietoja, jotka tallentuvat tietokoneesi kovalevylle ja säilyvät siellä, ellet poista kyseistä evästettä. Pysyvät evästeet varastoivat tietoja tietokoneellesi useisiin eri tarkoituksiin, kuten jäljittämään tiettyjä aiemmin antamiasi tietoja (esim. salasanat), selvittämään mitä verkkosivuston osia kävijät arvostavat eniten ja muokkaamaan verkkosivustoa jatkuvasti määritteidesi pohjalta. Tämän sivuston tietokoneellesi tallentamat pysyvät evästeet voivat sisältää henkilötietoja, mutta vain jos olet rekisteröitynyt sivustolle tai olet muulla tavoin antanut suostumuksesi sivustolla antamiesi henkilötietojen säilyttämiseen. Muussa tapauksessa sivuston palvelin tietää ainoastaan, että tunnistamaton kävijä on palannut sivustolle sinun evästetiedoillasi.
  • AbbVien verkkosivustot saattavat käyttää “verkkojäljitteitä” (joista käytetään myös nimityksiä internet-tag, single-pixel GIF, clear GIF ja invisible GIF): Verkkojäljite on hyvin pieni verkkosivulla tai sähköpostiviestissä oleva tunniste, jota käytetään avattujen sivujen tai viestien jäljittämiseen. Verkkojäljitteiden avulla tunnistetaan verkkosivuston palvelintiedot, kuten IP-osoite sekä kävijän tietokoneen selaintyyppi. Verkkojäljitteitä voidaan sijoittaa verkkomainontaan, joka ohjaa kävijöitä verkkosivustollemme ja sivustomme eri sivuille. Verkkojäljitteet ilmoittavat, miten monta kertaa tietty sivu avataan ja mitä tietoja sieltä katsotaan.

Mitä vaihtoehtoja minulla on AbbVien evästeiden ja muun seurantateknologian käytön suhteen?

Sinulla on mahdollisuus hyväksyä tai sulkea pois evästeiden ja muun seurantateknologian käyttö AbbVien verkkosivustoilla. Se, miten nämä vaihtoehdot tarkalleen ottaen sinulle esitetään ja millainen niitä koskeva prosessi on, voi vaihdella verkkosivustosta riippuen.
AbbVien verkkosivustoilla sinulta pyydetään nimenomainen suostumus siihen, että evästeitä ja/tai muuta seurantateknologiaa käytetään kyseisellä verkkosivustolla. Evästeet, jotka ovat välttämättömiä sivuston toiminnalle ja pyytämiesi palveluiden toimittamiselle, jatkavat toimintaansa riippumatta siitä, oletko antanut suostumuksesi. Muunlaiset evästeet ja seurantateknologia otetaan pois käytöstä kunnes annat nimenomaisen suostumuksesi. Tämän seurauksena sivuston toiminnallisuus voi heikentyä, kunnes annat nimenomaisen suostumuksesi.

Joillakin AbbVien verkkosivustoilla, sinulle saatetaan tarjota mieltymyksiäsi koskevia kysymyksiä tai valintaruutuja, joissa voit osoittaa, ettet halua kyseisen verkkosivuston käyttävän evästeitä tai muuta seurantateknologiaa, jotka eivät ole välttämättömiä sivuston toiminnalle. Jos päätät käyttää tätä poissulkemismahdollisuutta, sivuston toiminnallisuus saattaa heikentyä tämän seurauksena.

Jotkin verkkoselaimet antavat sinulle mahdollisuuden rajoittaa tai poistaa käytöstä evästeiden tai muun seurantateknologian käyttö. Lue verkkoselaimesi ohjeista lisätietoja siitä, miten tämä tehdään (löytyy yleensä kohdan “Help” alta).

Yhteystiedot ja päivitykset

Miten voin ottaa yhteyttä AbbViehin?

Jos sinulla on kysyttävää meille antamiesi tietojen käytöstä, muuttamisesta tai poistamisesta tai jos et halua saada viestejä AbbVie-yritykseltä tai tietystä AbbVie-ohjelmasta, ota meihin yhteyttä napsauttamalla asianmukaisella verkkosivustolla olevaa “Yhteystiedot”-linkkiä tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen: webmaster@AbbVie.com . Voit vaihtoehtoisesti lähettää kirjeen seuraavaan osoitteeseen:

AbbVie Oy
Communications
Pihatörmä 1 b
02240 Espoo
Liitä kaikkiin AbbVielle lähettämiisi viesteihin rekisteröinnissä käyttämäsi sähköpostiosoite (soveltuvin osin), verkkosivuston osoite tai se AbbVien ohjelma, jonka yhteydessä olet antanut henkilötietojasi (esim. AbbVie.com, jne.) sekä yksityiskohtainen selitys pyynnöstäsi. Jos haluat, että henkilötietojasi poistetaan, muutetaan tai korjataan ja lähestyt meitä sähköpostilla, kirjoita sähköpostin aiheriville “Poistopyyntö” tai “Muutos/korjauspyyntö” sen mukaan, mitä pyyntösi koskee. Pyrimme parhaamme mukaan vastaamaan kaikkiin asiallisiin pyyntöihin viivytyksettä.

Mistä tiedän, onko AbbVie päivittänyt näitä tietosuojaperiaatteita?

Vaikuttamatta soveltuvan lain mukaisiin laillisiin oikeuksiisi AbbVie pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Tietosuojaperiaatteita teknologisten edistysaskeleiden, lakeihin ja säännöksiin tehtyjen muutosten ja hyvän liiketoimintatavan mukaisesti. Jos AbbVie muuttaa tietosuojaa koskevaa käytäntöään, näiden Tietosuojaperiaatteiden päivitetty versio osoittaa kyseiset muutokset, ja ilmoitamme muutoksista päivittämällä Tietosuojaperiaatteiden yläosassa näkyvän voimaantulopäivän.