Elämäntavat

Liikunta

Hidradenitis suppurativan (HS-taudin) oireet ovat yksilöllisiä. HS-tautia sairastavat henkilöt voivat harrastaa eri liikuntamuotoja vointinsa mukaan.

kuva_650x350_uimari

EROON YLIPAINOSTA

Tutkimukset ovat osoittaneet, että HS-taudin ja ylipainon välillä on yhteys, ja sairauden

vaikeusaste kasvaa ylipainon myötä. 1 

Lisätietoa ja keinoja painonhallintaan saat mm. Terveyskylän Painonhallintatalosta: https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta

TUPAKOINTI

Tupakointi aiheuttaa monenlaista haittaa terveydelle, ja sillä on todettu olevan yhteys HS-taudin oireiden vaikeusasteeseen.

Tupakoimattomuus tai tupakoinnin lopettaminen ja normaalipaino lisäävät taudin paranemismahdollisuuksia ja pienentävät taudin uusimisvaaraa esimerkiksi kirurgisen hoidon jälkeen2.

Kysy lääkäriltä, millaista apua tupakoinnin lopettamiseen on tarjolla.

VIITTEET:

  1. Kromann C, Deckers IE, Esmann S, et al. Risk factors, clinical course and long-term prognosis in hidradenitis suppurativa: a cross-sectional study. Br J Dermatol 2014;171:819–824.
  2. Hannuksela-Svahn Anna; Hikirauhastulehdus (hidradenitis suppurativa) 2014, Lääkärikirja Duodecim. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00702. Luettu joulukuussa 2021.